Wycieczki Lokalne

Warunki wycieczek 1 dnowych

​Organizatorami 1-dniowych wycieczek na terenie Wysp Kanaryjskich są firmy lokalne, z którymi biuro Kanary.com.pl  zawarło stosowne porozumienia i występuje na rynku polskim pod nazwą handlową www.kanary.com.pl. Ogólne warunki wycieczek lokalnych: Godzina podana na bilecie/voucherze jest w czasie lokalnym - kanaryjskim. W przypadku spóźnienia się o więcej niz 10 minut możemy uznać, że zrezygnowałeś z wycieczki bez możliwości zwrotu ceny za bilet. W przypadku wątpliwości co do miejsca i godziny spotkania prosimy kontaktować się bezpośrednio z lokalnym dostawcą lub z biurem www.kanarycom..pl Ze względu na komfort i bezpieczeństwo innych uczestników możemy odmówić udziału w wycieczce lub wyprosić z autokaru osoby będące pod wpływam alkoholu lub zachowujące się hałaśliwie, agresywnie lub w inny nieodpowiedni sposób, bez możliwości zwrotu ceny za bilet i transportu zastępczego.Cena i warunki płatności. Cena wyrażona jest w walucie EURO. Po dokonaniu zgłoszenia, a następnie otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji należy opłacić rezerwację w walucie EURO lub w PLN w terminach i wysokości wskazanej na rezerwacji. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest podstawą do anulowania rezerwacji wg warunków anulacji.Warunki anulacji: rezygnację z wycieczki należy zgłosić w formie pisemnej lub przez email. Koszty anulacji wynoszą odpowiednio:dla oferty standardowej: do 15 dni przed wyjazdem - 0 % ( zwrot całości wpłaty ), do 2 dni przed wyjazdem - 50%, poniżej 2 dni przed wyjazdem - 100% ( brak zwrotu )dla oferty promocyjnej: do 2 dni przed wyjazdem - 50%, poniżej 2 dni przed wyjazdem - 100% ( brak zwrotu )dla oferty bezzwrotnej : 100% ( brak zwrotu ) bez względu na termin zgłoszenia anulacji.Wymogiem realizacji wycieczki jest minimalna liczba uczestników wskazana w opisie wycieczki. Organizator ma prawo do odwołania wycieczki do 2 dni przed terminem wyjazdu, w tej sytuacji uczestnikom zostanie zaproponowany inny termin lub zwrot całości wpłaty. W przypadku zdarzeń losowych i siły wyższej np złej pogody uniemożliwiającej realizację programu organizator ma prawo do zaproponowania innego terminu realizacji wycieczki, a w przypadku braku akceptacji uczestnikom przysługuje zwrot całości ceny.Dołożymy wszelkich starań, by sytuacje konfliktowe rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku braku porozumienia obowiązują przepisy prawa hiszpańskiego obowiązującego na terenie Wysp Kanaryjskich.

Zapisz się na naszą listę mailingową
icons8-icons8-32_edited.png

2019 Copyright © by Kanary.com.pl, wszelkie prawa zastrzeżone.